Opticko – akustická signalizace Werma zabazpečí nejvyšší spolehlivost a bezpečnost ve všech prostředích a to je kombinovaná vizuální signalizace (trvale svítící, zábleskové nebo rotační majáky) se zvukovou (bzučáky, sirény, houkačky). Což znamená, že vizuální signály nemusí být vždy v zorném poli obsluhy stroje a v takových případech zazní i zvukový signál. Oba – akustický alarm a také vizuální varovný signál – zaručují bezpečnost a spolehlivost.

Optická část kombinovaných signalizací je z pohledu použití světelného zdroje nejčastěji zastoupena úspornou LED technologií nebo žárovkami. Zvukový výstup akustické části je v závislosti na typu zařízení generován elektromechanickou, elektrodynamickou, elektromagnetickou nebo piezoměničovou metodou.

Akustické signály nás varují, chrání a fungují v situacích, kdy je nutná opatrnost, obezřetnost a předvídavost, upozorňují na mimořádné situace, nebo volají po akci. Tyto signály jsou pochopitelné na celém světě bez ohledu na jazyk a používají se tam, kde je signalizace světly nedostatečná nebo dokonce nevhodná.