Andon produkty pro KombiSIGN 70 a 71

Andon jako přínos v zavádění štíhlé výroby (Lean Production) do praxe. WERMA nyní nabízí optimální řešení při zavádění štíhlé výroby, a to nový modul Andon pro signalizační sloupky.

System optimalizace výroby AndonCONTROL

Co znamená výraz “Andon”?

Výraz “Andon” je převzat z japonštiny. Jedná se o signalizační sloupek nebo samostatný maják umístěný na dobře viditelném místě. V případě vzniku problému tato signalizace žádá okamžitou odezvu.
WERMA Andon pracuje podle stejného principu. Pokud je aktivován optický nebo akustický signál, výrobní nebo logistická obsluha je upozorněna a žádána o okamžitou reakci. Každé pracovní místo, které je vybaveno modulem Andon, umožňuje obsluze vyslat požadovaný signál stisknutím tlačítka. S pomocí optické a akustické signalizace jsou zobrazeny příslušné informace.

Flexibilní systém volání

Použití systému s Andon zlepšuje nejen efektivitu technologických procesů, ale také přispívá k efektivnímu využití zdrojů, vytváří úspory nákladů a zvyšuje schopnost efektivně reagovat na měnící se požadavky trhu.
Stisknutím tlačítka modulu Andon může být aktivováno až osm různých stavů. Systém volání je vybaven elektronikou a čtyřmi tlačítky, která zajišťují specifické zobrazení stavů. Například žlutý trvalý signál může na pracovišti znamenat potřebu materiálu “A” a žlutý blikající signál potřebu materiálu “B”. Tlačítka určená k aktivaci jednotlivých signálů mohou být označena štítky k optimálnímu přiřazení jednotlivých funkcí.

Zobrazuji všechny 2 výsledky