Dopravní signalizační majáky a dopravní světla jsou s přihlédnutím k náročným podmínkám, ve kterých jsou provozována, konstruována tak, aby byla odolná vůči vibracím a stříkající vodě s potřebným IP krytím.

Semafory, dopravní a automobilové majáky – signalizace sloužící k vyznačení překážky silničního provozu (nehoda, odstavený automobil, práce na silnici), zvýraznění servisního místa, zvýraznění obsluhy na elektrických rozvaděčích, při pohybu obsluhy po kolejišti, k rozdělování jízdních pruhů, k označení pracovního místa a pod. Dopravní majáky slouží jako výstražná signalizace účastníků silničního provozu, speciálních dopravních prostředků, kteří chtějí zlepšit svoji bezpečnost.