Poměrně široký sortiment modulárních, kompaktních a volně konfigurovatelných signalizačních sloupů značky WERMA, které spolehlivě signalizují různé stavy strojů a zařízení pro větší bezpečnost a ochranu. Různé úrovně signalizace umožňují zaměstnancům pohotově reagovat na změny stavem strojů a rychleji tím reagovat na vzniklé situace. Současné modelové řady umožňují kromě možnosti kombinovat základní optické a akustické prvky i integraci GSM komunikátorů a AS-interface modulů. V nabídce je celá řada žárovkových, ale hlavně LED světelných modulů s rozsahem napětí od 12 V do 230 V. Signální sloupy Werma je možno použít pro různá odvětví například ve potravinářském a chemickém průmyslu, strojírenství, elektrotechnickém ale také v obchodech, v bankách či úřadech.

Signální sloupy Werma máme v nábídce:

– Volně konfigurovatelné kompaktní signální sloupy
– Modulární signální sloupy
– Kompaktní signální sloupy