Telefon

+420-724 248 847

E-mail

info@signalizujeme.cz

Otevírací doba

Po - Pá: 7 - 16

Jak vybrat letecké poziční světlo nebo odborně označované jako překážkové světelné návěstidlo.

Světlo-technická zařízení jsou nedílnou součástí systému letecké dopravy po celém světě. Jejich význam pro bezpečnost letecké dopravy je zásadní. Pomáhají při navádění letadel při přistání / vzletu na RWY a pohybu po TWY a APN. Upozorňují na překážky nebo informují pilota o aktuální situaci na RWY a TWY. Bez světlotechnických zařízení by nebylo možné řídit letový provoz v noci nebo za zhoršených podmínek viditelnosti. Zvyšující se nároky na bezpečnost a provozní kapacity letišť, se odrazily i na zvyšování a zavádění světlotechnických zařízení a soustav. Účelem označení a/nebo osvětlení překážek je snížit nebezpečí pro letadla vyznačením existence těchto překážek.

Použití překážkových světelných návěstidel:

Objekty, které musí být osvětleny podle projektové dokumentace k dané stavbě či konstrukci, musí být označeny překážkovými světelnými návěstidly malé, střední nebo velké svítivosti, popřípadě kombinací těchto světelných návěstidel.

Překážková světelná návěstidla malé svítivosti typu A nebo B by měla být použita tam, kde je objekt méně rozsáhlý nebo jeho výška nad úrovní okolního terénu je menší než 45m. Pokud by bylo použití překážkových světelných návěstidel malé svítivosti typu A nebo B nedostatečné, nebo je požadována zvláštní a včasná výstraha, musí být použita překážková světelná návěstidla střední nebo velké svítivosti.

Překážková světelná návěstidla střední svítivosti typu A, B nebo C by měla být použita, je-li objekt rozsáhlý nebo jeho výška nad úrovní okolního terénu je větší než 45m. Překážková světelná návěstidla střední svítivosti typu A a C by měla být použita samostatně, zatímco překážková světelná návěstidla střední svítivosti typu B by měla být použita samostatně nebo v kombinaci se světelnými návěstidly malé svítivosti typu B.

Umístění překážkových světelných návěstidel:

letecke_navestidlo

Jedno nebo více překážkových návěstidel malé, střední nebo velké svítivosti musí být umístěno co možná nejblíže vrcholu objektu. Vrcholová světelná návěstidla musí být uspořádána tak, aby vyznačovala minimálně nejvyšší body nebo horní okraje objektu vůči překážkové ploše. Vrcholová překážková světelná návěstidla na komíně nebo na jiné konstrukci podobné funkce musí být umístěna vhodným způsobem pod vrcholem tak, aby bylo minimalizováno jejich znečištění kouřem a podobně.

Na tělese generátoru větrné elektrárny musí být co nejvýše k jeho vrcholu umístěno jedno nebo více překážkových světelných návěstidel střední nebo velké svítivosti. Filtr světelného návěstidla nesmí být kryt prstencem generátoru.

Věž nebo konstrukce antény, na které je umístěno příslušenství jako například hromosvod nebo anténa vyšší než 12 m, na jejímž vrcholu není možné umístit překážkové světelné návěstidlo velké svítivosti, musí být označeno překážkovým světelným návěstidlem velké svítivosti umístěným na nejvyšším možném bodě.

Požadavky na překážková světelná návěstidla:

Typ světelného návěstidla Barva Typ návěstidla / rychlost záblesku Efektivní svítivost (cd) Vertikální rozptyl paprsku Instalační výška
Nízké svítivosti, typ B (pevné objekty) Červená Stálé 32 10° 45-150m
Střední svítivosti, typ A Bílá Zábleskové (20-60 z/min) 20 000 + – 25% 45-150m
Střední svítivosti, typ B Červená Zábleskové (20-60 z/min) 2 000 + – 25% 45-150m
Střední svítivosti, typ C Červená Stálé 2 000 + – 25% 45-150m

Překážková světelná návěstidla malé svítivosti umístěná na pevných objektech typu A a B, musí vydávat stálé světlo červené barvy – svítivost 10 cd typ A nebo svítivost 32 cd typ B.

Poziční návěstidla střední svítivosti typu A musí vydávat záblesky bílé barvy – svítivost 20 000 cd, světelná návěstidla typu B musí vydávat záblesky červené barvy – svítivost 2000 cd a světelná návěstidla typu C stále světle červené barvy – svítivost 20. Překážková světelná návěstidla střední svítivosti typu A a B umístěná na objektu, musí vydávat současné záblesky, k tomu slouží GPS synchronizace.

Předpisy, standardy a doporučení:

Přesné a podrobné specifikace světelných návěstidel jsou v Národním leteckém předpisu “L14 svazek I a II” na základě standardů ICAO

Letecké předpisy označené písmenem L a číslem představují implementaci standardů a doporučení Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO).

Letecké pozičné návestidlo LS810 je ako náhrada k ŽSD Praha alebo AŽD SLOVAKIA typ – PNL1.1 a PNL1.2.

Doporučené články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *